VI. Konferencia Vyšehradskýchkrajín pre osvetlenie
LUMEN V4
13.-16. Septembra 2016, Karpacz, Poľsko
Dneska: streda, 17. júl 2024
Dní do začiatku konferencie: 0
Top News

 It`s our pleasure to inform you that the conference papers are accessible in IEEE Xplore Digital Library


Conference Programme (PDF)


 

 

Oficiálne jazyky konferencie

Oficiálnym jazykom konferencie je anglický jazyk. Abstrakty príspevkov sa musia pripraviť v angličtine a tiež v jednom z národných jazykov konferencie. Plnotextové príspevky, vybrané programovým výborom konferencie, sa musia odovzdať v anglickom jazyku. Prezentácie ústnych prednášok a postery musia byť pripravené resp. prednesené v angličtine.

Copyright © 2015 - 2016 Polski Komitet Oświetleniowy, Warszawa;