VI. Konferencia Vyšehradskýchkrajín pre osvetlenie
LUMEN V4
13.-16. Septembra 2016, Karpacz, Poľsko
Dneska: streda, 17. júl 2024
Dní do začiatku konferencie: 0
Top News

 It`s our pleasure to inform you that the conference papers are accessible in IEEE Xplore Digital Library


Conference Programme (PDF)


 

 

Pozvánka

V mene Poľskej svetelnotechnickej spoločnosti, člena Zväzu poľských elektroinžinierov, ako aj v mene organizačného výboru Vás srdečne pozývame v dňoch 13.-16. septembra 2016 na 6. konferenciu Vyšehradských krajín o osvetlení – Lumen V4. Miestom konania konferencie je hotel Mercure v meste Karpacz v poľských Sudetských horách.

Cielom konferencie je prezentovať výsledky vedeckých, výskumných a odborných prác v oblasti svetelnej techniky a v príbuzných oblastiach, ale aj vymeniť si myšlienky a skúsenosti v rámci diskusie odborníkov predovšetkým z Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska, ale veríme, že aj z iných krajín. Sme presvedčení o tom, že konferencia prinesie vytvorenie a upevnenie odborných a priateľských kontaktov. Účastníkom konferencie chceme ukázať aj doteraz neobjavené krásy poľského regiónu.

During the conference manufacturers and trading companies may benefit from opportunity to present their products, services and solutions. Počas konania konferencie budú mať výrobcovia a obchodné spoločnosti príležitosť na prezentáciu a výstavku produktov služieb a riešení.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Lumen V4 v Karpaczi!
Copyright © 2015 - 2016 Polski Komitet Oświetleniowy, Warszawa;