VI. Konferencia Vyšehradskýchkrajín pre osvetlenie
LUMEN V4
13.-16. Septembra 2016, Karpacz, Poľsko
Dneska: piatok, 19. apríl 2024
Dní do začiatku konferencie: 0
Top News

 It`s our pleasure to inform you that the conference papers are accessible in IEEE Xplore Digital Library


Conference Programme (PDF)


 

 

Výbory

Riadiaci výbor
Česká republika: Karel Sokanský karel.sokansky@vsb.cz
  Petr Baxant baxant@feec.vutbr.cz
Slovensko: Alfonz Smola alfonz.smola@stuba.sk
  Roman Dubnička roman.dubnicka@stuba.sk
Maďarsko: Sándor Almási almasi.s@schreder.hu
  János Nagy elnok@vilagitas.org
Poľsko: Wojciech Żagan wojciech.zagan@ee.pw.edu.pl
  Jan Grzonkowski jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl
 
Programový výbor
Česká republika: Tomáš Novák novak@metasport.cz
  Jan Škoda skoda@feec.vutbr.cz
Slovensko: Dionýz Gašparovský dionyz.gasparovsky@stuba.sk
  Stanislav Darula usarsdar@savba.sk
Maďarsko: Ferenc Szabó szabof@szafeonline.hu
  András Poppe poppe@eet.bme.hu
Poľsko: Dariusz Sawicki dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
  Piotr Pracki piotr.pracki@ee.pw.edu.pl
 
Organizačný výbor
Predseda: Dariusz Sawicki, Warsaw University of Technology
Členovia: Urszula Błaszczak, Bialystok University of Technology
  Andrzej Pawlak, CIOP-PIB
  Piotr Pracki, Warsaw University of Technology
  Przemysław Tabaka, Lodz University of Technology
  Krzysztof Wandachowicz, Poznan University of Technology
  Agnieszka Wolska, CIOP-PIB
  Maciej Zajkowski, Bialystok University of Technology
  Małgorzata Zalesińska, Poznan University of Technology
Copyright © 2015 - 2016 Polski Komitet Oświetleniowy, Warszawa;