VI. Konferencia Vyšehradskýchkrajín pre osvetlenie
LUMEN V4
13.-16. Septembra 2016, Karpacz, Poľsko
Dneska: piatok, 19. apríl 2024
Dní do začiatku konferencie: 0
Top News

 It`s our pleasure to inform you that the conference papers are accessible in IEEE Xplore Digital Library


Conference Programme (PDF)


 

 

Program konferencie

13. september (utorok)
  13:00-21:00 - registrácia, ubytovanie
14:00 - obed
16:00

- slávnostné otvorenie konferencie, úvodná prednáška

- 2 pozvané prednášky

19:00 - prípitok, večera
 
14. september (streda)
   8:00 - raňajky
 9:00-12:30 - sekcia 1 (1 pozvaná prednáška, 8 prednášok)
12:30-13:30 - obed
14:00-15:00 - posterová sekcia
15:00 - výlet pre všetkých účastníkov konferencie
19:30 - opekačka
 
15. september (štvrtok)
   8:00 - raňajky
 9:00-12:30 - sekcia 2 (1 pozvaná prednáška, 8 prednášok)
12:30-13:30 - obed
14:00-15:00 - posterová sekcia
15:00-17:00 -s sekcia 3 (4 prednášky)
19:30 - spoločenský večer
 
16. september (piatok)
   8:00 - raňajky
 9:00-12:00 - sekcia 3 (8 prednášok)
12:00 - slávnostné ukončenie konferencie

V pláne je 32 ústnych prednášok a 4 pozvané prednášky (jedna z každej krajiny V4)

Copyright © 2015 - 2016 Polski Komitet Oświetleniowy, Warszawa;