VI. IEEE Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradzkiej
LUMEN V4
13.-16. Września 2016, Karpacz, Polska
Dziś jest: czwartek, 30. maja 2024
Dni do rozpoczęcia konferencji: 0
Wiadomości

 Mamy przyjemność poinformować, że materiały konferencyjne są dostępne w IEEE Xplore Digital Library


Conference Programme (PDF)


 

 

Zaproszenie do zgłaszania referatów i posterów

Z każdego kraju oczekujemy wydelegowania jednego, zaproszonego wykładowcy. O zaproszeniu decydują członkowie krajowego Komitetu Nadzorczego, w porozumieniu z Komitetem Programowym. Czas trwania wykładu wynosi 30 minut.

Kraje członkowskie mają dodatkowo możliwość przedstawienia po 7 referatów oraz dowolnej liczby posterów. Czas trwania każdego referatu nie może przekroczyć 15 minut. Zgłoszenia referatu lub postera należy kierować do krajowych członków Komitetów Programowych, których zadaniem jest wspólne dokonanie wyboru. Przy nadsyłaniu zgłoszenia należy podać imię, nazwisko i afiliację autora (autorów), tytuł referatu, oraz streszczenie w języku angielskim i narodowym. Osoby spoza krajów Grupy Wyszehradzkiej nadsyłają swoje zgłoszenia do Komitetu Programowego wybranego kraju Grupy Wyszehardzkiej, wskazując w zgłoszeniu preferowaną formę prezentacji.

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń referatów oraz posterów:

29 lutego 2016.

31 marca 2016.

Kandydatów prosimy, aby składającą się z ok. 250 - 300 wyrazów, skróconą wersję artykułu (w językach angielskim i narodowym), przesłali członkom krajowego Komitetu Programowego przed upłynięciem podanego terminu. Na podstawie zgłoszonych referatów Komitet Programowy podejmie decyzję w ciągu miesiąca.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin nadesłania pełnych tekstów wybranych przez Komitety Programowe artykułów upływa 31-go maja 2016 roku. Niedostarczenie wymaganego materiału we wskazanym terminie spowoduje anulowanie danego zgłoszenia z programu konferencji, oraz wybór w jego miejsce innego.

Pełen tekst artykułu na konferencję Lumen V4 należy przygotować w języku angielskim. Artykuł należy przygotować w formacie doc, wg szablonu IEEE: 2014_04_msw_a4_format.doc. Tekst artykułu nie może przekraczać 6-ciu stron.

Wszystkie nadesłane prace zostaną zrecenzowane przed dwóch recenzentów. Wszystkie przyjęte artykuły będą przekazane do zamieszczenia w IEEE Xplore Digital Library.

Copyright © 2015 - 2016 Polski Komitet Oświetleniowy, Warszawa;