VI. Konference Vyšegrádských zemi pro osvĕtleni
LUMEN V4
13.-16. Září 2016, Karpacz, Polsko
Dnes: pátek, 19. duben 2024
Dní do začátku konference: 0
Zprávy

 It`s our pleasure to inform you that the conference papers are accessible in IEEE Xplore Digital Library


Conference Programme (PDF)


 

 

Prezentace a odevzdání abstraktů

Z každé země skupiny V4 očekáváme ustanovení jednoho zvaného přednášejícího. Členové národních řídících výborů v součinnosti se členy programového výboru vyberou zvaného přednášejícího. Délka zvané přednášky je stanovena na 30 minut.

Každá ze zemí V4 má dále možnost přednést maximálně 7 příspěvků a libovolný počet posterů. Délka přednášky nesmí přesáhnout 15 minut. Odevzdání příspěvků a posterů by mělo být řízeno členy národních programových výborů, kteří jsou zodpovědní za konečný výběr. Při zaslání registrace je nutné uvést jméno a příjmení, název organizace autora(-ů), název příspěvku a abstrakt v angličtině a v jednom z národních jednacích jazyků.

Účastníci ze zemí mimo Visegrádskou skupinu zašlou svou žádost organizačnímu výboru, ve které uvedou preferovanou formu prezentace příspěvku.

Termín registrace a odevzdání abstraktu:

29. února 2016.

31. brazen 2016.

Autoři by měli odevzdat abstrakt příspěvku v rozsahu cca. 250 – 300 slov, v angličtině a v jednom z národních jednacích jazyků do rukou národního programového výboru do uvedeného data. Na základě odevzdaných abstraktů učiní programový výbor rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce.

Prosíme, poznamenejte si také termín pro odevzdání kompletního příspěvku vybraného programovým výborem 31. května 2016. Překročení tohoto termínu pro odevzdání kompletního příspěvku povede k vyřazení příspěvku z programu konference.

Copyright © 2015 - 2016 Polski Komitet Oświetleniowy, Warszawa;